<top> u Varias Partituras en espera de clasificación 3 Partituras
Título Autor / Arreglo Coral Partitura
PDF
NIGRÁN (Canto a Nigrán) José A. Oliveira NIgran Oliveira
GO TELL IT ON THE MOUNTAIN (Espiritual Negro) Vers.2 Rev.: José A. Oliveira Got tell it on the mountain_Oliveira
NOBODY KNOWS (Esiritual Negro) Vers. 2 R. Spencer / José A. Oliveira Nobody knows
Arriba
Partituras editadas por José A. Oliveira